2024 - máj - sfunkčnené staro-nové kontaktné telefónne číslo pre FIBU: 0905 602 553

                  - program Mini Back Up  - jednoduché zálohovanie - viď Menu PRE REGISTROVANÝCH, PROGRAMY NA STIAHNUTIE

---

2024 - marec - Zverejnené 2 články o IČ DPH:

                         Overovanie IČ DPH vo FIBU a WFIBU - viď HLAVNÉ MENU - Riešenia FIBU

                        Program OID - Overovanie IČ DPH / verzia 101 / - viď Menu PRE REGISTROVANÝCH - PROGRAMY NA STIAHNUTIE

----

2024 - február - Zverejnené 2 články:

                            FIBU a jeho budúcnosť od roku 2024 /o upgradoch a prístupe dedičov p. Vaneka/ -vid MENU-FIBU od roku 2022

                           Licencie FIBU /analýza možností/  viď menu Zoznam príspevkov / len pre registrovaných užívateľov/             

----

2024- január - Zverejnený PROG-MOST 6x24 pre KVDPH23 / pre rok 2024 /

viac viď menu: PRE REGISTROVANÝCH - Programy na stiahnutie - KVDPH23 - programový mostík

-----

2024 - január - zmena na platený prístup ku programom / programovým mostíkom /

        viac viď Hlavné menu - Riešenia DU - Nové pravidlá od 1.1.2024

-----

2023 - december - ukončená likvidácia firmy V-SOFT

      viac viď Hlavné menu - FIBU- FIBU od roku 2022 - Informácia o likvidácii firmy V-SOFT s.r.o.

-------

2023 - jar - nový KVDPH23, vytvorený programový mostík PROG-MOST 6x pre nový KV / voľne stiahnuteľný do konca roka 2023 /

          viac viď Hlavné menu - Riešenia DU - PROG MOST 6x KVDPH23 

                       Hlavné menu - FIBU- FIBU od roku 2022 - Prekvapenie zo strany FS - nový KV DPH

-----

2022 - štart stránky www.fibuinfo.sk, vytvorila sa facebookova skupina ohľadom FIBU, firma V-SOFT vstúpila do likvidácie

         viac o Fibu v roku 2022 viď články: Hlavné menu - FiBU - FIBU od roku 2022

-----     

2021 - jeseň - zomrel programátor p.Vanek a skončila oficiálna tvorba upgradov a podpora programov FIBU/WFIBU p.Vanekom.

         viac o fibu do roku 2021 viď Hlavné menu - FIBU - FIBU do roku 2021

-----

 

Časová os pre rýchlejšiu orientáciu. / vytvoril admin/