FIBU, WFIBU plus ďalšie programy súvisiace s účtovníctvom a s FIBU /HIM, SKLAD, FAKTURÁCIA/ sú autorským dielom p. Martina Vaneka. Predaj programov / licencií/, upgradov a servis  zabezpečovala firma V-SOFT, s.r.o. /firma p. Vaneka/  v koordinácii s lokálnymi distribútorrmi. Informácie o týchto programoch boli uverejnené do jesene 2021 na stránke www.vsoft.sk. 

***

p. Martin Vanek zomrel v septembri 2021. Faktom je, že celý život pracoval ako sólo programátor a nevyriešil budúcnosť programov, ak on z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť pokračovať vo svojej programátorskej práci. 

***

Touto skutočnosťou ostali všetci užívatelia FIBU/WFIBU poriadne zaskočení. Od septembra 2021 neboli riešené upgrady programov, zo strany firmy V-SOFT, s.r.o. neboli poskytované žiadne informácie a zo strany dedičov p. Vaneka sa šírila jediná rada ako riešiť vzniknutú situáciu - prejdite na iný účtovný program.

Realita je taká, že v čase vytvorenia tejto www stránky /jún 2022/ nie je zo strany zo strany firmy V-SOFT, s.r.o. /ktorú prevzali dcéry p. Vaneka, viď. ORSR/ žiadna  podpora pre užívateľov FIBU/WFIBU a podľa oficiálnej informácie z právnickej firmy HM Legal, s.r.o. zo dňa 14.6.2022 sa dcéry p. Vaneka rozhodli ukončit činnosť firmy V-SOFT, s.r.o.

***

na stránke FIBU do roku 2021  - sú informácie, ktoré boli uverejnené a verejne prístupné na www.vsoft.sk

na stránke FIBU od roku 2022  - sú informácie od marca 2022

***