Ako sa dá zistíť verzia programu ?

Informácia sa týka programov p. Vaneka - FIBU, WFIBU, EVIM, WEVIM, SKLAD, FAKTURÁCIA

Prakticky pre všetky verzie programov je v okne KONFIGURÁCIA napísaná verzia programov. Pri novších verziách programov sa po stlaćení ALT +U zobrazí informačné okno, kde je napísaná verzia programu a aj čas dokedy je zaplatený upgrade programu.

Napr. pre FIBU /textová verzia/ ver. 17.07, nesieťová verzia / obrázky z rovnakého programu /

                                cez KONFIGURÁCIU                                                                                      cez ALT + U

V informačnom okne cez ALT + U je napísané aj dokedy je zaplatený upgrade programu / viď, v zátvorke 18.03.2021 /

****

POROVNANIE FIBU a WFIBU cez ALT+U /sieťové verzie/

                          FIBU                                                  WFIBU

     

Bežne v textoch / napr. v helpe / pre odlíšenie nesieťovej a sieťovej verzie Vanek pridáva pre sieťovú verziu písmeno "S". / t.j. 9.05S / 

***

Iná forma zobrazenia verzie programu cez ALT+U / bežná pri starších verziách programov, napr. sklad ver. 12.70 z roku 2009 /

***

Pokiaľ používate veľmi starú verziu niektorého Vanekového programu, tak ALT+U nebude fungovať. Napr. demoverzie z roku 2004 nepodporujú túto skratku a musíte si pozrieť verziu programu cez okno KONFIGURÁCIA.

demo FIBU 2004

demo WFIBU 2004

***