FIBU/WFIBU a tretia sadzba 5% DPH 

pozn. FIBU/WFIBU = v texte ďalej len FIBU

Tretia sadzba 5% DPH je platná od 1.1.2023.  p. Vanek, autor programu FIBU, nemohol tušiť, čo si štát vymyslí v oblasti účtovníctva a daní viac ako rok po jeho smrti, a preto v jeho programe  sú k dispozícii v číselníkoch len dve sadzby DPH. Preto je otázka, ako účtovať a integrovať do FIBU tretiu sadzbu tak, aby ju program akceptoval, aby účtovníctvo bolo bez chyby  a aby sa dali využívať výstupy z FIBU pre vstup do formulárov na FS /finančnej správe/.

Riešenie/Postup:

 1. Vo FIBU treba mať správne zadefinovanú základnú aj zníženú sadzbu DPH. /t. j. 20% a 10 %/ . Na túto tému som napísal samostatný článok FIBU/WFIBU a definovanie DPH v menu RIEŠENIA FIBU. Je to prehľad nastavení pre dve sadzby DPH podľa HELPU, ktorý písal p. Vanek k svojmu programu FIBU.

2. Predpokladajme, že bod1 máte poriešený a obidve sadzby vám správne fungujú. Ďalej sa budeme zaoberať sadzbou 5% DPH. Vo FIBU si vytvorte analytické účty pre DPH 5% / napr. pre  5% dodávatelia 34311/

3. V číselníkoch - v účtovej osnove si k tomuto účtu treba dať ten istý riadiaci znak ako pri sadzbe 10 %. / riadiaci znak je posledný znak v riadku v účtovnej osnove pri danom analytickom účte a pri dodávateľoch je to číslo 2/

4. V číselníkoch - v skratkách si môžete zadefinovať skratku pre účtovanie 5% DPH. Musíte jej ale zadať iné číslo ako to, ktoré už obsadila znížená sadzba DPH definovaná v číselníkoch. / môže byť napr. 99 /

 5. Pri účtovaní dokladov /vstup/ máme vo FIBU dve možnosti. Alebo DPH k dokladu tipujeme ručne, alebo využívame skratky. Pri ručnom doťukaní, keď si zadáte správnu hodnotu 5% DPH a do textu v danom riadku si napíšete 5% DPH, tak program FIBU to akceptuje. Problém je ale so skratkou, lebo program okamžite opraví text z 5% DPH na 10 % DPH a tiež zmení hodnotu DPH na 10%, ktorú spočíta zo základu - z predošlého riadku. Doporučujem hneď opraviť hodnotu DPH na správnu a tiež text v popise zmeniť z 10% naspäť na 5%.

Pozn. Našťastie napísaný resp. opravený riadok, už FIBU znova "neopravuje", t.j. dá sa účtovať bez chýb aj tretia sadzba 5% DPH, ktorá sa následne vypisuje aj vo výkaze DPH - aj keď s otáznikom.

6.Vo výkaze DPH sa objavia doklady z analytického účtu pre 5% DPH medzi dokladmi s 10 % sadzbou. V riadku ale bude na konci otáznik a bude chýbať riadok so základom.

Pozn: Tu je dôležité si uvedomiť, že obidve znížené sadzby 5% a 10% sa objavia spolu pod 10 % sadzbou, akorát riadky s 5% sadzbou majú otáznik. Vo výkaze DPH v riadku, ktorý odpovedá zníženej sadzbe DPH, je dosadený súčet 5% a 10% DPH. Otázniky vo výkaze DPH v riadkoch pri 5% sadzbe nemá zmysel riešiť priamo vo FIBU, viď úvodný text tohto článku, resp. inými slovami p. Vanek bol šikovný programátor, ale nebol jasnovidec. Otázniky pri 5% DPH rieši programový mostík PROG-MOST 6x.

7. Predpokladajme, že doklady máte zaúčtované správne, otázniky máte len v riadkoch s 5% DPH. Bežným spôsobom si vytvoríte xml súbory pre daný výkaz DPH, ktoré sa uložia v eTAX v adresári FIBU. /pre kontrolný výkaz sa vytvorí xml pre KVDPHv21/

8. xml pre KVDPHv21 si načitajte do programového mostíka PROG-MOST 6x a vytvoríte xml pre tlačivo KVDPHv23.  Viac v článku PROG MOST 6x KVDPHv23, ktorý je uverejnený v menu RIEŠENIA DU, a odkiaľ si viete programový mostík stiahnuť a nainštalovať na svoj počítač.

9. Vytvorený súbor xml pre KVDPHv23 si načítajte do formulára KVDPHv23 na FS. 

Pozn: Ako autor programového mostíka PROG-MOST 6x pre KVDPHv23, popisujem funkčné, konkrétne a jednoznačné riešenie, ktoré som odskúšal na našej firemnej verzii FIBU a verím, že bude fungovať aj vám. Samozrejme, každý si môže postup upraviť podľa svojich potrieb, napr. kto nemá doklady s 5% DPH, tak ich vôbec nemusí riešiť, nemusí definovať účty, skratky a vo výkaze nebude mať riadky s 5% sadzbou s otáznikmi. Taký užívateľ využije programový mostík len na konverziu z KVDPHv21 na KVDPHv23. V každom prípade doporučujem všetko kontrolovať, kontrolovať, kontrolovať...

LG admin