KVDPHv23  postrehy a skúšky p.Resingera.

Myslím, že KV DPH je tak dôležitá téma pre plátcu DPH, že každá informácia, či skúsenosť iného uživateľa, môže byť užitočná.  p. Reisinger mi poslal materiál, ohľadom svojho skúmania FIBU, o možnostiach použitia tretej sadzby DPH. Tiež skúšal programový mostík pre KVDPHv23. Zverejňujem ho v plnom znení, tak ako mi ho poslal. 

Lubo Griač, admin

Príspevok od p. Reisingera: príspevok