Textová a grafická verzia

Môže sa stať, že chcete niekomu poradiť a ten niekto vôbec netuši, či má textovú verziu FIBU alebo grafickú verziu WFIBU. Keďže na www.archive.org sa neodzálohovali obrázky k identifikácii verzií, tak v tomto článku ich nájdete.

FIBU má dve základné verzie, ktorých vzhľad sa dá farebne aj vzhľadovo modifikovať. Textovú verziu FIBU a grafickú verziu WFIBU. Obidve verzie sú pre použitie pod Windows. Obidve verzie sú funkčne rovnaké, ale v ovládaní sú určité rozdiely vyplývajúce z rozdielneho vzhľadu. Preto sa napr. pri čítaní helpu k programu môžete stretnúť s upozornením, že niečo platí len pre textovú verziu a niečo len pre grafickú verziu.

Obidve verzie, majú možnosť aj ďalších vzhľadových modifikácii. V grafickej verzii WFIBU je možnosť napr. vypnúť texty pri ikonkách a pre textovú verziu FIBU je napr. možnosť prepnúť vzhľad z DOS na WIN8 /viď obrázky nižšie/. Aj pri textovej aj pri grafickej verzii je možnosť nastaviť aj FARBU.  / obrázky tu na stránke sú pri nastavenej modrej farbe /.

NASTAVENIE:

textová verzia FIBU - klik na KONFIGURÁCIA, cca v strede okna čo sa otvorí su dva riadky - FARBA a VZHĽAD

grafická verzia WFIBU - zvoľte si v hornom menu SERVIS - klik na NASTAVENIA - karta KONFIGURÁCIA

 

 

GRAFICKÁ VERZIA - WFIBU

***

TEXTOVÁ VERZIA - DOS vzhľad

***

TEXTOVÁ VERZIA - WIN8 vzhľad

***

Pozn.: okrem grafickej a textovej verzie pre Windows, predával Vanek aj verziu pre Linux. Tiež je dôležité podotknúť, že pred rokom 2000 predával aj textovú verziu pre DOS, ktorá bola predchodcom textovej verzie pre Windows. Popri slovenskej verzii programov, predával Vanek aj cudzojazyčné varianty. / napr. v češtine /.