Pár faktov:

Do jesene 2021 fungovala stránka www.vsoft.sk, ktorá bola základným informačným zdrojom pre užívateľov programov FIBU/WFIBU. Podľa informácie zo strany dedičov p. Vaneka, stránku zrejme zrušil provider hostingu, lebo mu nebola zaplatená faktúra na ďalšie obdobie. Oni /dedičia/ nedisponujú žiadnou zálohou tejto stránky. 

Našťastie pre nás, pre užívateľov FIBU/WFIBU, existuje web www.archive.org , ktorý celosvetovo zálohuje  internetové stránky, alebo aspoň časť z nich.  Nižšie sú odkazy na poslednú zálohu webu www.soft.sk s použiteľnými dátami a informáciami, ktorá bola archivovaná dňa 4.12.2020. 

***

W W W . V S O F T . S K - obsah archívu  4.12.2020

Kliknite na modré texty, otvorí sa Vám v novom okne archivovaná stránka, na nej máte ďalšie funkčné linky a odkazy, rovnako ako to bolo na originál stránke www.vsoft.sk 

Hlavná stránka  - úvodná stránka webu www.vsoft.sk

Ukážky             -  stránka s ukážkami programov / tu chýbajú v archíve obrázky /

Na stiahnutie     - tu je na stránke napr. prezeracia verzia FIBU / wlitefib.exe a dá sa stiahnuť /

Cenník              - tu sú ceny v čase predaja v roku 2020

Príručky            -  príručky, výkazy, dokumentácia / ale nie všetko sa dá stiahnuť, nie všetko bolo archivované /

Aktualizácie       - ako získať aktualizácie aj s cenami v roku 2020 - NEPLAŤTE UPGRADY, JE TO ARCHÍV !

Návody             - informácie využiteľné aj v roku 2022 / napr. elektronické podpisovanie faktúr /

Oznamy            - informácie zoradené podľa dátumov

Kontakt             - kontakt na V-SOFT, s.r.o. a distribútorov jeho programov v roku 2020

***

Poznámky k archivovaným stránkam:

 1. Prosím uvedomte si, že stránky na ktoré sa dostanete kliknutím na modré texty, sú ARCHIVAČNÉ. Informácie na nich, ktoré sa týkajú objednávania upgradov programov, sú z roku 2020.  ÚHRADY NA BEŽNÝ ÚČET za upgrade programov NEPOSIELAJTE !!! 

2. Nie všetky linky na archivovaných stránkach fungujú. Nie všetky programy, na ktoré sú linky na stránkach archívu, sa dajú stiahnuť. Vzhľadom na fakt, že dedičia p. Vaneka nedisponujú žiadnou zálohou stránky www.vsoft.sk, môžeme byť radi, že aspoň nejaké informácie sa zachovali na www.archive.org.

***

Do septembra 2021 sa dali stiahnuť a inštalovať upgrady programov FIBU/WFIBU. Smrťou p. Vaneka táto možnosť skončila. Faktom je, že skončila aj pre užívateľov, ktorí mali zaplatené upgrady aj na dlhšie obdobie ako do septembra 2021.

***