PM DPPOv20 DPPOv21 skúška

uverejňujem na vyskúšanie programový mostík pre tlačivo DPPOv21. 

Použitie:

1. Nastavte sa na hospodársky rok 2021

2. Cez výkaz DPPOv20 si vyrobte xml súbor.  /sejvne sa do FIBU- eTax/

3. Otvorte si PM, načítajte xml, skonvertujte a sejvnite ako ďaľšie xml / upravte mu názov, pridajte k názvu napr. DPPOv21/ Názov súboru nemá vplyv na funkčnosť, môže byť ľubovoľný.

---

Programový mostík uverejňujem v dvoch verziách, obidve su vo forme ZIP súboru, ktorý si treba u seba rozbaliť.

Obidve verzie sú rovnaké, líšia sa len tým, že jedna sa inštaluje a druhá sa neinštaluje a priamo sa dá spusiť exe súbor. Verzia, ktorá sa inštaluje tak si kontroluje aj kompletnosť Windows /či obsahuje NET Framework/.

---

Verzia 1. Bez inštalácie - zip súbor treba rozbaliť a spustiť exe.

Programový mostík

---

Verzia 2. S inštaláciou - zip súbor treba rozbaliť a spustiť setup. Program napíše, že vydavateľ  /t.j. ja admin :-) / je neoverený. Treba to odkliknúť, že je to ok.

Programový mostík

---

admin