Problém: Nedajú sa pridávať nové údaje do hlavnej knihy.

Užívateľka má FIBU  inštalované na jednom počítači a sú v ňom účtované 4 firmy. Dve účtovníctva fungujú normálne a pri dvoch sa nedajú pridávať údaje.

Riešenie problému  - kontrola databázových súborov s následnou opravou. 

POSTUP pre FIBU:

1. odzálohujte si celý adresár kde máte inštalované FIBU. / pre istotu /

2. V hlavnom menu klik na SERVIS - SÚBORY - F9 Test databázy / a tiež F6 - Rekonštrukcia databázy /

***

.FB/apríl 2022

Pozn. admina - nie je cieľom príspevku menovať konkrétne osoby, ale popísať problém a jeho riešenie.