Malý príhovor admina:

Pre rok 2024  mením spôsob používania stránky FIBUINFO. Zóna pre registrovaných uživateľov sa mení na zónu pre PLATIACICH registrovaných užívateľov a bude sprístupnená, až po zaplatení poplatku.  Pre tých užívateĺov, ktorí ma finančne podporili v roku 2023, ostáva zóna automaticky prístupná aj v roku 2024.

Dôvodom tejto zmeny je fakt, že v Zóne pre registrovaných/platiacich uživateľov vytváram MENU - Programy na stiahnutie, kde bude prístupný na stiahnutie programový mostík pre KVDPH23 pre rok 2024 /a tiež všetky programy, ktoré budem riešiť v budúcnosti/. 

Všeobecne platné informácie ohľadom programov FIBU/WFIBU, postupy a riešenia, ktoré boli uverejňované v rokoch 2022 - 2023 na stránke www.fibuinfo.sk, ostávajú prístupné pre všetkých užívateľov tak ako doteraz.

Registrovaní užívatelia, ktorí prispeli darom/príspevkom v roku 2023 na moje snaženie udržat FIBU pri živote, majú aj v roku 2024 aktívny prístup do Zóny pre registrovaných užívateľov. / t.j. nemusia nič riešiť/

Užívatelia, ktorí sa zaregistrovali, ale neprispeli finančne, majú dočasne zablokované prihlásenie a až po zaplatení poplatku sa budú môcť prihlásiť pod svojím menom a heslom a využit možnosti registrovanej zóny.

Ďakujem, všetkým uživateĺom, ktorí ma v roku 2023 finančne podporili, a všetky zmeny, ktoré robím majú za cieľ vytvoriť podmienky pre programovanie aj pre rok 2024, aby nám FIBU dlho vydržalo :-)

 

Lubo Griač, admin