PROG-MOST6x24 pre KVDPHv23 / pre rok 2024 /

UPOZORNENIE. Od 1.1.2024 sa nedá požiť programový mostík PROG-MOST 6x pre KVDPH23 a treba si stiahnuť verziu pre rok 2024 - s názvom PROG-MOST 6x24 . Prístupný je v sekcii PROGRAMY NA STIAHNUTIE a prístupný je len pre registrovaných a PLATIACICH užívateľov. / pre užívateĺov, ktorí si urobili registráciu, ale nenašli pár euro na podporu programátora, bude prístup do zóny pre registrovaných uživateĺov umožnený až po zaplatení poplatku /.

 

Nižšie je popis programového mostíka  PROG-MOST 6x / pre rok 2023 /

Posledná verzia pre rok 2023 bola 1-0-0-4 /opravené sejvovanie pri prepisovaní/ 

PROG-MOST 6x je programový mostík pre vytvorenie XML na vyplnenie formulára KVDPHv23 použitím výkazu KVDPHv21 z FIBU/WFIBU

Programový mostík má dve navzájom nezávislé funkcie: konverziu z KVDPHv21 na KVDPHv23 / pri ktorej sa vôbec nezasahuje do dokladov generovaných vo FIBU/WFIBU /a úpravu dokladov so zníźenou sadzbou 5% DPH.  Postupy sú popísané v helpe v programe.

Pár informácii od ktorých sa budeme ďalej odvíjať.

a/ Súbor xml pre výkaz KVDPHv21 sa automaticky generuje z FIBU/WFIBU a štandardne sa ukladá v adresári eTAX spolu s vygenerovaným xml pre DPHv21.  / adresár eTAX je v adresári kde máte inštalované FIBU /. Názov súboru pre daňové priznanie za mesiac júl 2023 je "2023-07 KVDPHv21.xml" a s týmto súborom budeme ďalej pracovať. Verím, že táto informácia je všetkým užívateľom FIBU/WFIBU dobre známa. 

b/ Užívateľov, ktorí používali priamy výstup do eDane /cez skratku F9/ zatiaľ sklamem, lebo programový mostík pracuje s výstupom z FIBU a nedá sa vložiť do "automatizovanej cesty" medzi FIBU/WFIBU a eDane.  

c/ Programový mostík nerobí zázraky, t.j. ak máte napr. chybu pri dokladoch s 20% DPH / napr. ak nemáte definované vo firme IČ DPH, tak sa neobjaví ani vo výkaze KVDPHv21/. Programový mostík to nevie vyriešiť a až formulár na finančnej správe pri overovaní vyplnenia Vás upozorní na chybu.

d/ Programový mostík rieši len zníženú sadzbu DPH, upozorní na problémy s 5 % DPH a ponúkne opravu. Týka sa to tabuliek A1, A2, B1, B2 v kontrolnom výkaze. Programový mostík nerieši prípadné problémy na dokladoch so sadzbou dane 20%.

e/ Doporučujem overiť si nastavenie DPH účtov podľa članku "FIBU/WFIBU a definovanie DPH" ktorý je uverejnený v menu RIEŠENIA FIBU.

f/ Pre doklady s 5% DPH doporučujem vytvoriť samostatné analytické účty. V prípade používania skratiek pri účtovaní bude FIBU opravovať texty na 10% DPH, a aj hodnotu DPH bude meniť podľa základu na 10% DPH. Toto treba manuálne hneď v riadku opraviť na 5% a na správnu hodnotu DPH, alebo treba riadok pre 5% DPH zadať manuálne bez použitia skratky. 

g/ Pri generovaní výkazu DPH sa hodnota DPH už nemení, ale základ nie je vypísaný a v riadku DPH je otáznik.  Tieto otázniky rieši programový mostík.

Použitie/Postup:

1. Z FIBU/WFIBU si vygenerujte xml súbor pre KVDPHv21 za požadované zdaňovacie obdobie. 

2. Otvoríte súbor PROG-MOST 6x a cez tlačítko OPEN si načítate xml pre KVDPHv21. napr. za júl 2023 je to súbor: 2023-07 KVDPHv21.xml

3. V programe si urobíte konverziu na xml pre KVDPHv23  a môžete si urobiť aj automatizovanú opravu dokladov s 5% DPH. /ovládanie programu, funkcie tlačítok sú popísané v HELP1 a HELP2 priamo v programe/

4. Sejvnite si svoju prácu s názvom, ktorý bude jednoznačný, napr. pridajte do názvu "KVDPHv23" a názov súboru po konverzii by mohol byť: 2023-07_KVDPHv21_KVDPH23.xml 

5. Načitajte si konvertovaný śúbor do formuláru na FS, alebo do eDane. Skontrolovať, skontrolovať, skontrolovať a môžete podať :-)

---

Programový mostík uverejňujem v dvoch verziách, obidve sú vo forme ZIP súboru, ktorý si treba u seba rozbaliť.

Obidve verzie sú rovnaké, líšia sa len tým, že jedna sa inštaluje ako SETUP a druhá sa neinštaluje a priamo sa dá spusiť exe súbor. Verzia, ktorá sa inštaluje tak si kontroluje aj kompletnosť Windows /či obsahuje NET Framework/, pridá sa do zoznamu programov pod písmeno P / nový adresár PROG-MOST / vo Windows a tiež je pridaný Shortcut/ikonka na obrazovku.

---

Verzia 1. Bez inštalácie - zip súbor treba rozbaliť a spustiť exe. 

Programový mostík 6x pre KVDPHv23 - bez inštalácie /dalo sa stiahnuť do 31.12.2023 /

---

Verzia 2. S inštaláciou - zip súbor treba rozbaliť a spustiť setup. Program napíše, že vydavateľ  /t.j. ja admin :-) / je neoverený. Treba to odkliknúť, že je to ok.

Programový mostík 6x pre KVDPHv23 setup /dalo sa stiahnuť do 31.12.2023 /

---

Pozn1. Je vhodné pred prvým spustením nového programu, ktorý stiahnete z internetu, odzálohovať dôležité dátové údaje a ak máte možnosť, tak doporučujem urobiť aj kontrolu stiahnutých súborov antivírusom. 

Pozn2. Može sa stať že pri štarte exe programu, t.j. verzia1 bez inštalácie / vo WIN10, WIN 11/ alebo pri inštalácii cez SETUP sa objaví modré okno že Windows defender zablokoval program. Všimnite si, že dole je tlačítko NESPÚŠŤAT a hore je tlačitko - Ďaľšie info. Kliknite na Ďaľšie info, tu sa vypíše, že vydavateľ je neznámy a či napriek tomu spustiť program. Tu treba dať ok a program sa  rozbehne. Pri antivírusoch / napr. Avast/ sa bežne najskôr program analyzuje a až potom spustí. 

 

LG, admin