Zálohovanie - archivácia

Zálohovanie resp. archivácia je nutnosť. Ak chcete ešte pár rokov používať FIBU/WFIBU, tak treba zálohovať a tento článok Vám pomôže pochopiť, aké máte možnosti.

V menu programu FIBU/WFIBU máte voľbu ARCHIVÁCIA. Program robí priebežné automatické zálohovanie /a môžete si nastaviť miesto kde sa vám tieto dáta sejvujú/ . Program tiež umožňuje urobiť archiváciu za daný rok, popr. všetky roky, a tiež si môžete nastaviť cestu na úložisko. / viď ARCHIVÁCIA - NASTAVENIE ARCHIVÁCIE /

Treba si ale uvedomiť, že programy FIBU/WFIBU resp. všetky súbory týchto programov, môžeme rozdeliť na dve skupiny. Databázy údajov, ktoré sa týkajú účtovníctva a súbory, ktoré slúžia na beh programov FIBU/WFIBU. Prvú skupinu /databázy/ vyriešil p Vanek vo svojich programoch cez menu ARCHIVÁCIA. Ale druhú skupinu /súbory pre beh programov/ z hľadiska zálohovania neriešil, lebo vedel pomôcť resp. opraviť súbory formou servisného zásahu.

Nuž a problém je, že ak Vám v roku 2022 prestane fungovať program, Windows vypíše chybu alebo sa program vôbec neotvorí, tak ak nemáte urobenú zálohu súborov pre beh programu, tak máte veľký, VEĽKÝ problém.

 

Doporučujem:

1. skontrolovať, či máte korektne nastavenú archiváciu a automatické zálohovanie. / menu ARCHIVÁCIA/, tieto funkcie riešia databázové súbory.

                   pozn. v menu ARCHIVÁCIA - NASTAVENIE ARCHIVÁCIE, máte umiestnenia pre archiváciu a aj pre automatickú zálohu.  Skontrolujte si, či viete tieto umiestnenia nájsť cez Prehliadač /napr. Windows Explorer/ . Pri automatickej zálohe by sa Vám v umiestnení mali ukladať dáta z týchto automatických záloh. Keď si urobíte archiváciu údajov za konkrétny rok, tak by ste si ju mali vedieť nájsť v umiestnení pre archiváciu.

2. Raz za čas / napr. raz za mesiac, alebo raz za kvartál / si odzálohujte celý adresár FIBU /WFIBU. 

Pri skopírovaní celého adresára, odzálohujete všetko, vrátane súborov potrebných pre beh programov. Pokiaľ by Vám prestal fungovať program tak takáto komplexná záloha Vám môže zachrániť život.  Z hľadiska autorských práv je to dovolené - citujem z licenčnej  zmluvy, bod 4:

a) V prípade verzie pre jedného užívateľa môže Používateľ inštalovať a používať Program na jednom počítači. Ak je daný počítač neprenosný, môže sa program inštalovať a používať ešte aj na jednom prenosnom počítači, alebo disku (notebook, USB kľúč a pod.), ktorého výhradným vlastníkom je Používateľ. 

Pozn. admin. V časti webu pre registrovaných užívateľov som uverejnil program Mini Back Up, ktorý maximálne jednoduchou formou rieši zálohovanie celého zvoleného adresára, vrátane všetkých súborov a podadresárov.

3. a určite nenechávajte komplexnú zálohu z bodu 2 na tom istom počítači, kde máte umiestnené svoje funkčné FIBU/WFIBU. 

                  pozn. lebo aj harddisk počítača sa môže poškodiť...

---

A ešte jedna zásadná informácia: V helpe /pdf/ je jeden odsek venovaný archivácii /zálohovaniu, kde autor programu upozorňuje akým spôsobom sa obnovujú dáta z archívu. Ak by ste boli donútení siahnuť po obnove archívu, prečítajte si pred obnovou pozorne pdf a postupujte podľa doporučení autora programu. / Menu Pomoc - Príručka vo formáte pdf - .. /

Stránka bola v roku 2024 doplnená o informáciu o zálohovacom programe Mini Back Up. /červený text/

admin

---