FIBU od marca 2022 do júna 2022

Marec 2022 - priniesol prvú oficiálnu zmenu v situácii okolo FIBU/WFIBU. Dcéry p. Vaneka prevzali firmu V-SOFT, s.r.o. a boli v Obchodnom registri SR zapísané ako spoločníci firmy. Napriek tejto novej skutočnosti sa v ich komunikácii voči majiteľom licencii FIBU/WFIBU nič nezmenilo, oficiálna komunikácia žiadna, stránka www.vsoft.sk nefunkčná a ak sa im aj niekto dovolal tak dostal informáciu aby prešiel na iný účtovný program. 

Máj 2022 - 2.5.2022 p. Sojčík zdieľal do FB skupiny VSOFT-FIBU-WFIBU príspevok z FB stránky V-SOFT, s.r.o. Príspevkom bol list od právnickej firmy HM Legal, s.r.o., kde sa písalo, že dedičia riešili dedičské konanie a prosia užívateľov FIBU o trpezlivosť. Je to prvá oficiálna informácia zo strany dedičov p. Vaneka. 

Jún 2022 - 14.6.2022 p.Sojčik na žiadosť p. Kataríny Vanekovej zverejnil vo FB skupine ďalší list od HM Legal, s.r.o., s informáciami, že právnická firma HM Legal, s.r.o. právne zastupuje spoločnosť V-SOFT, s.r.o. a tiež, že spoločnosť V-SOFT, s.r.o. sa rozhodla ukončiť svoju činnosť a vstúpi do likvidácie. V tomto liste je aj odporúčanie užívateľom FIBU/WFIBU, aby prešli na iný ekonomický software, alebo si našli inú servisnú organizáciu. 

Tu: link na list HMLegal, s.r.o.

 ***

 Pozn. admina: Ďalšie informácie ohľadom programov FIBU/WFIBU a firme V-SOFT, s.r.o. budú uverejňované chronologicky v čase ako samostatné príspevky.

***