FIBU od septembra 2021 do marca 2022

Prestala fungovať stránka www.vsoft.sk, prestali fungovať upgrady. Užívatelia blúdia po internete, hľadajú vysvetlenie. Začala sa šíriť informácia medzi užívateľmi, že p. Martin Vanek zomrel. Otázky užívateľov ako ďalej s FIBU, kde si stiahnuť a aktivovať zaplatený upgrade programu vyznievajú do prázdna, dedičia pána Vaneka mlčia. /Pozn. admina: Poctivo som prechádzal príspevky na fórach, ale nenašiel som ŽIADNU OFICIÁLNU informáciu ani od Kataríny ani od Zuzany Vanekovej, dedičov p. Vaneka ani od firmy V-SOFT, s.r.o./

Dňa 7.11.2021 p. Sojčík založil skupinu na Facebooku VSOFT-FIBU-WFIBU, kde sa začali zhromažďovať užívatelia programov FIBU/WFIBU. Hlavné témy boli ako ďalej, na aký ekonomický program preskočiť. Niektorí užívatelia sa snažili kontaktovať priamo dcéry p. Vaneka, alebo firmu V-SOFT, s.r.o. Výsledky ich snaženia si môžete prečítať na FB stránke.

Je to prakticky pol roka vákua, a až informácie v Obchodnom registri SR ukázali, že dcéry p. Vaneka riešili dedičstvo, neodmietli ho a prevzali v marci 2022 po otcovi firmu V-SOFT, s.r.o. 

***

Z výpisu ORSR firmy V-SOFT, s.r.o. / IČO: 43 842 968 / sa dajú vyćítať nasledovné informácie: 

Spoločníkmi firmy V-SOFT, s.r.o. sa stali  Katarína Vaneková a Zuzana Vaneková dňa 17.3.2022 

Konateľkou firmy V-SOFT, s.r.o. sa stala Zuzana Vaneková dňa 17.3.2022

Martin Vanek skončil funkciu konateľa 19.9.2021 / a funkciu spoločníka a aj funkciu konateľa skončil 16.3.2022 / 

Pozn. admina: Myslím si, že keď sú dva dátumy na skončenie funkcie konateľa, tak dátum 19.9.2021 bol zapísaný na základe úmrtia pána Vaneka a dátum 16.3.2022 bol zapísaný na základe Žiadosti o zmenu v ORSR zo strany dedičov p. Vaneka.

***