Firma V-SOFT s.r.o. od 29.11.2023 neexistuje...
 
. V Obchodnom vestniku SR 229/2023 zo dňa 1.12.2023 bola uverejnená nasledovná informácia.
 
CItujem:
 
ZAPÍSANA OSOBA OBCHODNÉ MENO V-SOFT, s. r. o. v likvidácii bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby.
Deň výmazu zapísanej osoby: 29.11.2023
 
--------
Pozn admina.  Výmaz znamená, že na www.orsr.sk sa o firme V-SOFT s.r.o. už nič nedozvieme, bola vymazaná z Obchodného registra SR.