Prekvapenie zo strany FS - nový KV DPH 2023

Doplnené 24.7.2023 - v menu RIEŠENIA DU je zverejnený článok s programovým mostíkom PROG MOST 6x pre KVDPHv23. Doporučujem na prečitanie aj dva články na tému DPH a 5% DPH v menu RIEŠENIA FIBU.

admin

----------------

Doplnené 6.7.2023 informácia pre uživateľov FIBU/WFIBU

pred pár dňami bol na FS zverejnený nový KVDPHv23. Súčasne bol doplnený aj do eDane. Na prvý pohľad neprináša žiadne zmeny ale zásadnou zmenou je, že sadzba DPH môže byť aj 5%. Predpokladám, že cca okolo 15.7. ukončim programovanie a zverejním programový mostík pre KV. Veľmi doporučujem zaregistrovať sa, lebo zásadné informácie budem posielať cez email.

admin

-------------

Doplnene 2.5.2023 informácia pre užívateľov FIBU / WFIBU

Pôvodný plán bol do konca apríla vytvoriť programový mostík pre formulár KV 2023. Bohužiaľ máme 2.5.2023 a na portáli FS stále NIE JE zverejnený formulár pre nový kontrolný výkaz. Takže čakáme priatelia. Až po zverejnení formuláru pre nový KV môžem dokončiť programový mostík, vyskúšať ho a následne pre vás zverejniť.

----

od 1.7.2023 sa mení kontrolný výkaz pre DPH. Podľa zverejnených informácii sa dopĺňa sadzba dane 5%. 

Takže to je nová výzva pre programátora / pre mňa /, vyriešiť programový mostík pre prepojenie KV z FIBU/WFIBU s novým formulárom na FS. Pracovný plán je, že do konca apríla chcem zverejniť tento programový mostík, aby užívatelia FIBU mali dosť času si ho vyskúšať.

Programový mostík pre KV DPH v porovnaní s Programovými mostíkmi DPPOv21 a DPPOv22 je zasadne rozdielny v tom, že je nutnosťou a bolo by veľmi pracné nahadzovať všetky faktúry ručne do výkazu. Programové mostíky pre DPPOv21 a DPPOv22 dopĺňali do formulárov na FS len pár údajov / údaje o firme, náklady a výnosy/ a a prakticky celé daňové priznanie musel účtovník aj tak vyplniť ručne.

Tento príspevok píšem ako psychickú podporu pre všetkých užívateľov FIBU/WFIBU, že pracujem na programovom mostíku pre nový kontrolný výkaz DPH, a verím že ku koncu apríla ho zverejním na vyskúšanie.

admin