Zhodnotenie roku 2022 a plán pre rok 2023


Zdravím priatelia,

síce trošku oneskorene, ale chcel by som sa poďakovať všetkým patreonom / aké pekné to slovo/ t.j. všetkým, ktorí podporili moju snahu udržať FIBU pri živote. Finančne ma v roku 2022 podporilo 9 členov našej malej FIBU komunity, celková suma darov bola 402 Eur. Z tejto sumy som hradil náklady a čas na tvorbu internetových stránok www.fibuinfo.sk a www.vsoft.sk 

Rok 2022 bol rokom upratovania vedomostí okolo FIBU.  Na stránke www.fibuinfo.sk som zverejnil veľa informácii, ktoré som získal a zosumarizoval z verejných zdrojov, z helpu programu a je tam aj veľa informácii, na ktoré som prišiel hlbším skúmaním programu. Je akorát veľká škoda, že všetko čo som urobil, som robil bez podpory dedičov p. Vaneka, ktorí neposkytli žiadne informácie, okrem jednej, že chcú aby FIBU umrelo. / sorry, to im nevyšlo /

Rok 2023 vyzerá pre FIBU nádejne. Z hľadiska formulárov na Finančnej správe máme nové len jedno tlačivo - daňové priznanie DPPOv22 / v čase písania tohoto príspevku pracujem na programovom mostíku. / Čiže s podaniami za rok 2022 by nemal byť problém. Tiež formuláre pre podanie DPH sa pre rok 2023 nezmenili a jediná zmena sú vratky DPH /100 dní/. Na túto tému napíšem príspevok na stránku a určite budem v roku 2023 riešiť aj programový mostík / ako samostatný program / pre tento problém, pokiaľ o neho bude zo strany ekonómov záujem / na túto tému urobím prieskum na Facebooku/

Rok 2023 je ale nádejný aj v tom, že by sa mohla uzavrieť likvidácia firmy V-SOFT, s.r.o., a možno POTOM sa bude dať rozprávať s dedičmi p. Vaneka o možnosti oficiálne získať majetkové autorské právo k programu s možnosťou riešiť oficiálne upgrady. 

držme si palce priatelia a verme že nám aj v roku 2023  bude FIBU slúžiť tak ako doteraz !!

 

Lubo Griač, admin

12.2.2023