Zhodnotenie roku 2023 a plán pre rok 2024

V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí finančne podporili  moju snahu udržať FIBU/WFIBU pri živote.  Priemerný príspevok bol 50 E na platiaceho užívateľa a podporilo ma 33 z 92 registrovaných užívateľov . Ešte raz ĎAKUJEM !

Rok 2023 bol zlomový z hľadiska faktu, či FIBU môže prežiť ďaľšie roky. Prešli sme skúškou "ohňom" cez nový KVDPH23, vytvoril som funkčný programový mostík na prepojenie FIBU/WFIBU s novým formulárom. / pozn. je síce fakt, že nakoniec sa KVDPH23 dá vyplniť aj bez programového mostíka, ale to dopredu nikto nemohol tušiť a ja osobne to stále považujem za programátorsku chybu firmy, ktorá daňovému úradu dodáva naprogramované formuláre. Kľudne sa môže stať, že chybu "potichu" zo dňa na deň opravia a programový mostík sa stane tým povestným "steblom ktorého sa topiaci chytá"... 

Rok 2023 priniesol aj zlikvidovanie firmy V-SOFT, s.r.o.,  bola vymazaná z OR koncom novembra. Na tento fakt sa čakalo, ale k dnešnému dátumu /8.1.2024/ nemám informáciu, ako zlikvidovanie ovplyvnilo autorské práva k FIBU/WFIBU. Čakám na vyjadrenie JUDr. Heleša, likvidátora.

V tomto smere z hľadiska autorských práv bude zrejme zlomovým rokom rok 2024, a sú len dve možnosti. Alebo sa nájde spôsob ako ďalej pokračovať v rozvoji a upgradoch FIBU a zabudne sa na programové mostíky / napr. kúpou práv, otázka či dedičia poskytnú zdrojový kód programu atd atd../ alebo sa táto možnosť úplne uzavrie a budú sa rozvíjať programové mostíky.

Čo sa týka plánu pre rok 2024 /okrem ujasňovania autorských práv/. Mám rozpracované diaľkové overovanie IČ DPH. Chcel by som to integrovať do Programového mostíka pre KVDPH, aby bola možnosť overíť si plátcov DPH, plus toto overovanie urobiť aj ako samostatný program, kde by sa dalo načítať viac firiem /popr. celá databáza/ a program by ju celú overil a upozornil na neplatné IČ DPH.

Čo sa týka vratiek DPH, tak to som chcel riešiť ešte v roku 2023, dával som si to do plánu, aj som začal pracovať na programe, ale prerušil som to, lebo sa mi zdalo, že o to nie je veľký záujem. Sledovanie problému 100 dní sa dá robiť aj cez tabuľky v Exceli, týka sa to len malého počtu firiem...proste neefektívne využitý programovací čas. Oveľa zaujímavejšie a skutočne to využije kaźdý účtovník, je overovanie IČ DPH, na ktorom teraz pracujem. 

Myslím že je veĺmi dôležité napísať, že mám snahu aby užívatelia FIBU videli a cítili, že FIBU nesmeruje do zániku, ale že pribudnú funkcie, ktoré im uľahčia ich úćtovný dennodenný  život. Čiže zvolil som cestu rozvoja a nie zániku. Z toho dôvodu aj teraz v januári 2024 mením princíp fungovania stránky www.fibuinfo.sk. V časti pre registrovaných užívateĺov vytváram sekciu MENU - Programy na stiahnutie, kde budem postupne uverejňovať to, čo naprogramujem, t..j. programové mostíky a tiež napr. vyššie spomínané overovanie IČ DPH.

Prístup do zóny pre registrovaných užívateľov bude na základe finančnej podpory na rozvoj a udržanie FiBU pri živote. Pre tých, ktorí nechcú prispievať, tak ostanú prístupné informácie vo verejnej časti www.fibuinfo.sk tak ako doteraz. 

Priatelia verím že FIBU úspešne prežije aj rok 2024 !

Lubo Griač, admin

 

 

 

 

,